The Top 100 Best Fonts Of All Time The Top 100 Best Fonts Of All Time

The top 100 best fonts of all time

Trong mỗi thiết kế chúng ta đều phải dùng font chữ cho phù hợp. Có rất nhiều loại font chữ để chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, ở bài viết này, Uyên cung cấp cho các bạn 100 bộ fonts cổ điển được coi là tốt nhất từ trước đến nay.

Chúc các bạn vui vẻ!

 1. Helvetica [1957 – Max Miedinger]
 2. Garamond [1530 – Claude Garamond]
 3. Frutiger [1977 – Adrian Frutiger]
 4. Bodoni [1970 – Giambattista Bodoni]
 5. Futura [1927 – Paul Renner]
 6. Times [1931 – Stanley Morison]
 7. Akzidenz Grotesk [1966 – Günter Gerhard Lange]
 8. Officina [1990 – Erik Spiekermann]
 9. Gill Sans [1930 – Eric Gill]
 10. Univers [1954 – Adrian Frutiger]
 11. Optima [1954 – Hermann Zapf]
 12. Franklin Gothic [1903 – Morris Fuller Benton]
 13. Bembo [1496 – Francesco Griffo]
 14. Interstate [1993 – Tobias Frere-Jones]
 15. Thesis [1994 – Lucas de Groot]
 16. Rockwell [1934 – Frank H. Pierpont]
 17. Walbaum [1800 – Justus Walbaum]
 18. Meta [1991 – Erik Spiekermann]
 19. Trinité [1982 – Bram De Does]
 20. Din [1926 – Ludwig Goller]
 21. Matrix [1986 – Zuzana Licko]
 22. OCR [1965 – American Type Founders]
 23. Avant Garde [1968 – Herb Lubalin]
 24. Lucida [1985 – Chris Holmes / Charles Bigelow]
 25. Sabon [1964 – Jan Tschichold]
 26. Zapfino [1998 – Hermann Zapf]
 27. Letter Gothic [1956 – Roger Roberson]
 28. Stone [1987 – Summer Stone]
 29. Arnhem [1998 – Fred Smeijers]
 30. Minion [1990 – Robert Slimbach]
 31. Myriad [1992 – Twombly & Slimbach]
 32. Rotis [1988 – Olt Aicher]
 33. Eurostile [1962 – Aldo Novarese]
 34. Scala [1991 – Martin Majoor]
 35. Syntax [1968 – Hans Eduard Meier]
 36. Joanna [1930 – Eric Gill]
 37. Fleishmann [1997 – Erhard Kaiser]
 38. Palatino [1950 – Hermann Zapf]
 39. Baskerville [1754 – John Baskerville]
 40. Fedra [2002 – Peter Bil’ak]
 41. Gotham [2000 – Tobias Frere-Jones]
 42. Lexicon [1992 – Bram De Does]
 43. Hands [1991 – Letterror]
 44. Metro [1929 – W. A. Dwiggins]
 45. Didot [1799 – Firmin Didot]
 46. Formata [1984 – Bernd Möllenstädt]
 47. Caslon [1725 – William Caslon]
 48. Cooper Black [1920 – Oswald B. Cooper]
 49. Peignot [1937 – A. M. Cassandre]
 50. Bell Gothic [1938 – Chauncey H. Griffith]
 51. Antique Olive [1962 – Roger Excoffon]
 52. Wilhelm Klngspor Gotisch [1926 – Rudolf Koch]
 53. Info [1996 – Erik Spiekermann]
 54. Dax [1995 – Hans Reichel]
 55. Proforma [1988 – Petr van Blokland]
 56. Today Sans [1988 – Volker Küster]
 57. Prokyon [2002 – Erhard Kaiser]
 58. Trade Gothic [1948 – Jackson Burke]
 59. Swift [1987 – Gerald Unger]
 60. Copperplate Gothic [1901 – Frederic W. Goudy]
 61. Blur [1992 – Neville Brody]
 62. Base [1995 – Zuzana Licko]
 63. Bell Centennial [1978 – Matthew Carter]
 64. News Gothic [1908 – Morris Fuller Benton]
 65. Avenir [1988 – Adrian Frutiger]
 66. Bernhard Modern [1937 – Lucian Bernhard]
 67. Amplitude [2003 – Christian Schwartz]
 68. Trixie [1991 – Erik van Blokland]
 69. Quadraat [1992 – Fred Smeijers]
 70. Neutraface [2002 – Christian Schwartz]
 71. Nobel [1929 – Sjoerd de Roos]
 72. Industria [1990 – Neville Brody]
 73. Bickham Script [1997 – Richard Lipton]
 74. Bank Gothic [1930 – Morris Fuller Benton]
 75. Corporate ASE [1989 – Kurt Weidemann]
 76. Fago [2000 – Ole Schafer]
 77. Trajan [1989 – Carol Twombly]
 78. Kabel [1927 – Rudolf Koch]
 79. House Gothic 23 [1995 – Tal Leming]
 80. Kosmik [1993 – Letterror]
 81. Caecilia [1990 – Peter Matthias Noordzij]
 82. Mrs Eaves [1996 – Zuzana Licko]
 83. Corpid [1997 – Lucas de Groot]
 84. Miller [1997 – Matthew Carter]
 85. Souvenir [1914 – Morris Fuller Benton]
 86. Instant Types [1992 – Just van Rossum]
 87. Clarendon [1845 – Benjamin Fox]
 88. Triplex [1989 – Zuzana Licko]
 89. Benguiat [1989 – Ed Benguiat]
 90. Zapf Renaissance [1984 – Hermann Zapf]
 91. Filosofia [1996 – Zuzana Licko]
 92. Chalet [1996 – House Industries]
 93. Quay Sans [1990 – David Quay]
 94. Cézanne [1995 – Michael Want, James Grieshaber]
 95. Reporter [1938 – Carlos Winkow]
 96. Legacy [1992 – Ronald Arnholm]
 97. Agenda [1993 – Greg Thompson]
 98. Bello [2004 – Underware]
 99. Dalliance [2000 – Frank Heine]
 100. Mistral [1953 – Roger Excoffon]

Link download trọn bộ :

Click here to download

 1. cảm ơn bạn đã chia sẻ,nhân tiện cho mình hỏi font bạn sử dụng trong LoGo tên của bạn là gì vậy?

 2. Thanks bạn rất nhiều! Mình đang tìm font Gotham, Font của bạn chia sẻ rất đa dạng, bộ Gotham có nhiều chữ chưa Việt Hóa được. Anyway, rất cảm ơn bạn nhé.

 3. Chào bạn, cảm ơn bạn đã chia sẻ font. Mình rất thích font Caecillia vì đọc rất dễ dàng (máy amazon kindle cũng dùng font mặc định này).
  Web site bạn thiết kế cũng rất là “tinh tế”

 4. Taị sao mình down font Din về dùng không được. Văn bản gõ bằng Unicode khi thay bằng font Din thì bị nhiều chữ biến thành ô vuông mày hồng. Vậy sao hả bạn. Có thể khắc phục được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *