Vì sao cần tạo vùng chọn trong Photoshop

Đây là một video chia sẻ và nói về sự quan trọng của vùng chọn trong Photoshop, sau khi làm quen với không gian làm việc và các công cụ cơ bản trong Photoshop, việc tiếp theo bạn cần làm hoàn thiện kỹ năng đó là phần “vùng chọn trong Photoshop”.

Trong video này sẽ nói về tầm quan trọng của vùng chọn trong Photoshop, ngoài ra trong video có nói đến khóa học Online của Uyên những đã vào tháng 8/2018 vừa qua, sắp tới Uyên sẽ mở lại khóa học này lại và thông báo nên các bạn sau nên phần khóa học trong video này không mấy quan trọng bạn có thể bỏ qua nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *