Blog

Fotojet – Thiết Kế Hình Ảnh Nhanh & Miễn Phí

Ở video này mình giới thiệu cho các bạn một tiện ích về thiết kế tại Fotojet (www.fotojet.com) – thiết kế hình ảnh nhanh & miễn phí, trang web dành cho những bạn đã biết về thiết kế hoặc chưa biết gì về thiết kế cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *