Photoshop

Tạo Xoáy Nước Trong 1 Phút Photoshop

Với một số hình ảnh tĩnh thì không mang lại cảm xúc cho người xem cao như mục đích mình muốn truyền đạt, video này Uyên chia sẻ cho mọi người cách tạo xoáy nước trong 1 phút Photoshop để giúp những hình ảnh chụp ly nước vẫn có thể có được hiệu ứng chuyển động đẹp mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *