Kiến thức

Hiệu ứng ảnh với Square Brush – thủ thuật Photoshop

Tiếp nối với phần video tạo hiệu ứng hình ảnh dạng Color Grid đẹp mắt để làm avatar thì trong video này sẽ chia sẻ về một hiệu ứng khác để bạn có thể có thêm một hiệu ứng đẹp mắt khác để làm avatar, trong phần hướng dẫn lần này, hiệu ứng sẽ phụ thuộc chủ yếu bằng công cụ Brush.

Để tăng thêm kiến thức Photoshop, cách tốt nhất là luyện tập chỉnh sửa và làm chủ nhiều hơn với các công cụ trên Photoshop, hy vọng những chia sẻ về các thủ thuật Photoshop của Thùy Uyên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức cũng như là kinh nghiệm nhiều hơn với Photoshop.