Photoshop

Biến ảnh chụp thành hình vẽ truyện tranh Comic

Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Smart Filters để kết hợp với nhau tạo ra hiệu ứng biến ảnh chụp thành tranh vẽ truyện tranh Comic, một hiệu ứng mình cảm thấy khá thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *