Phân biệt Opacity, Fill và Flow trong Photoshop

Nếu bạn đang chưa hiểu rõ về cách phân biệt giữa Opacity và Flow của công cụ Brush, cũng như Opacity và Fill của Layers giống và khác nhau thế nào, khi nào nên xài chúng cho hiệu quả. Mình thực hiện video này với mục đích muốn giúp các bạn phân biệt những công cụ này được dễ hơn, có hiểu công cụ thì mới sử dụng chúng tốt được.

Hy vọng video dưới đây của Thùy Uyên sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các công cụ trên hơn và tiếp tục có thêm một kiến thức mới cho mình với Photoshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *