Photoshop

Blend Màu Hàn Quốc Trong Photoshop

Video này mình chia sẻ cho các bạn blend màu Hàn Quốc trong Photoshop với Levels, Hue/Saturation và Gradient Map. Stock sử dụng trong clip là của bạn Nghĩa Trương, share trên group Blend & Retouch nên mình không đính kèm theo video.

2 Replies to Blend Màu Hàn Quốc Trong Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *