Photoshop

Hiệu ứng chồng ảnh bằng Blending Options

Với hiệu ứng chồng ảnh này, chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để làm, ở video này Uyên chỉ giới thiệu cho mọi người cách làm hiệu ứng chồng ảnh bằng Blending Options để mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn trong quá trình thao tác với Photoshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *