Photoshop

Lồng Ghép Ảnh Bằng Layer Mask Và Clipping Mask

Ở video này mình hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Layer Mask và Clipping Mask trong Photoshop, đồng thời giúp các bạn phân biệt khi nào nên dùng Layer Mask và khi nào nên dùng Clipping Mask để làm việc thuận lợi hơn.

2 Replies to Lồng Ghép Ảnh Bằng Layer Mask Và Clipping Mask

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *