Kiến thức

#07 : Copy và nghịch đảo màu Layer Mask

Để copy (duplicate) và nghịch đảo màu (invert) layer mask lên một layer khác cùng một lúc,  nhấn giữ Alt + Shift (cho Win) hoặc Option + Shift (cho Mac), click và kéo thả layer mask thumbnail đến layer khác muốn add layer mask.

Nếu chỉ muốn copy mà không nghịch đảo màu, nhấn giữ phím Alt (Option), click và kéo thả layer mask thumbnail đến layer khác.

1
Để lại câu hỏi và nhận trả lời nhanh qua email.

avatar
mới nhất cũ nhất
song dinh

rất hay. kinh nghiệm tuyệt vời